Pesä Ysien hallitus on päättänyt keskeyttää kaiken joukkuetoiminnan maaliskuun loppuun asti Valtioneuvoston, THL:n ja Pesäpalloliiton antamien ohjeistuksien pohjalta.

Seuran hallitus seuraa viranomaisilta tulevaa ohjeistusta, tekee niiden pohjalta jatkopäätökset ja tiedottaa niistä. Seuraava tarkastelu tehdään 31.3 mennessä.

Tietoa Koronaviruksesta

Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia. Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Koronavirustartunnan saamisen riski on kohonnut koko Euroopassa ja muualla maailmassa. Suomessa varaudutaan laajempaan epidemiaan. Epidemia tulee etenemään eri tahdissa eri puolilla maata. Tehokkailla torjuntatoimilla ja jatkotartuntojen ehkäisyllä voidaan vähentää etenkin iäkkäiden ja perussairauksista kärsivien sairastumista.

Uusi koronavirus tartuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. Ilmassa virukset eivät säily. Virus voi tarttua myös tahrautuneiden käsien tai pintojen kautta. Arkielämässä virus ei todennäköisesti säily pinnoilla pitkään elävänä. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu.

Koronavirustartuntoja voidaan ehkäistä hyvällä käsihygienialla.

Sairastuneiden oireita ovat olleet muun muassa kuume, yskä, hengenahdistus, lihassärky ja väsymys. Taudin lievistä oireista kärsivien on tärkeä sairastaa kotona ja välttää sosiaalisia kontakteja. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on tärkeää myös terveille ihmisille, siten hidastetaan epidemian leviämistä.

Lisätietoja koronaviruksesta löytyy THL:n sivuilta: Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19 / Tietoa taudista: Koronavirus COVID-19

Miksi nyt tehdään valittuja toimenpiteitä?

Tartuntatautiepidemioissa tartuntojen määrä lähtee kasvamaan eksponentiaalisesti, mikäli rajaamistoimenpiteitä ei tehdä. Viralliset tartuntatautimäärät seuraavat viiveellä todellisia tartuntamääriä. Todelliset tartuntamäärät ja virusepidemian levinneisyys ovat siis huomattavasti laajempaa kuin uutisista voimme lukea havaituista tartuntojen määristä. Virustartunnan saaneet voivat levittää virusta eteenpäin ennen kuin saavat oireita tai olla viruksen kantajia ja levittäjiä ilman huomattavia oireita.

Koronavirus on riski erityisesti iäkkäille ja perussairaille ihmisille. Kuitenkin väestötasolla kaikilla on vastuu virusepidemian leviämisen hillitsemisestä ja rajaamisesta, jotta riskiryhmiä voidaan suojella.

Riittävän hyvissä ajoin tehtävillä hillitsemis- ja rajaamistoimenpiteillä sekä epidemian lieventämisellä vaikutetaan voimakkaasti virusepidemian etenemisvauhtiin. Mikäli virusepidemian eteneminen tapahtuu rajoituksetta eksponentiaalisesti, sairastuu useampi ihminen virukseen ja terveyhdenhuoltojärjestelmän kapasiteetti eri riitä nopeasti tulevan suuren määrän sairastuneiden hoitamiseen. Hillitsemällä virusepidemian etenemisen piikistä tasaisemmaksi kehitykseksi varmistetaan terveydenhuoltojärjestelmän kestokyky.

Virusepidemian hillitsemisen kannalta on tärkeää, että rajaamistoimenpiteet tehdään nopeasti riittävän ajoissa sekä vaikuttavasti. Väestötasolla olennaista on ”sosiaalisen etäisyyden” kasvattaminen. Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti ”tartuntojen vähentämiseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla.”