Tulevina viikkoina esittelemme pääyhteistyökumppaneitamme ja annamme heille tilaisuuden kertoa miten ja miksi he lähtivät yhteistyöhön Ysien kanssa. Ensimmäisenä oman vuoronsa saa SK Kiinteistö- ja Saneerauspalvelu ja toimitusjohtaja Veli-Pekka Kinnunen.

Miten kumppanuus aikanaan alkoi ja miten se on kehittynyt vuosien varrella?
Kumppanuus alkoi hyvällä myyntimiehen puheella. Vuorovaikutus hyötyjä saatu puolin ja toisin.

Mitkä asiat ovat vaikuttaneet eniten, kun kumppanuus on kestänyt pitkän ajan?
Kaikin puolin hyvä meininki ja hyvä markkinanäkyvyys.

Mikä kumppanuudessa on Pesä Ysien kanssa parasta?
Mainos näkyvyys ja siitä saadut hyvät hyödyt

Mitä haluatte kumppanuudelta eniten ja millaista viestiä haluatte tuoda?
Yhteistyössä on voimaa.