Lappeenrannan kaupungin myöntämän harrastusavustuksen haku on käynnissä. Lisätietoja antaa seuran toiminnanjohtaja: ville.lantta@elisanet.fi tai p. 040 529 3011

Avustusta voidaan myöntää alle 15-vuotiaalle lappeenrantalaiselle lapselle/nuorelle ja vain yhteen harrastukseen. Tuen suuruus on enintään 300 euroa/kesäkausi. Tuen määrä riippuu hakijoiden lukumäärästä. Myönnetty tuki ei välttämättä kata koko kausimaksua.

Tuki myönnetään taloudellisin perustein. Tulo- ja varallisuusrajojen arvioinnissa käytetään Lappeenrannan kaupungin www-sivulla olevaa harrastusavustuslaskuria, jonka avulla jokaisen hakijan on ennen hakemuksen täyttämistä arvioitava tulonsa. Linkki alla:

www.lappeenranta.fi/fi/ Palvelut/Paatoksenteko-ja- talous/Talous/ Harrastusavustukset

Mikäli pienituloisuusraja ei täyty, hakijalla on mahdollisuus perustella tuen tarvetta huoltajan työttömyyteen, työkyvyttömyyteen, yksinhuoltajuuteen tai muihin taloudellisiin haasteisiin vedoten.

Hakuaika päättyy 12.6.2020.

Hakemukset toimitetaan sähköpostilla ja mieluiten PDF-muodossa osoitteeseen: ville.lantta@elisanet.fi

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja päätöksenteossa ovat seuran puheenjohtajisto sekä toiminnanjohtaja.

Hakemuksessa tulee ilmetä seuraavat asiat:

– harrastajan nimi ja syntymävuosi
– huoltajan yhteystiedot
– mihin joukkueeseen tai harrasteryhmään kuuluu
– lyhyt vapaamuotoinen perustelu yo. ehtojen määritelmillä