Lappeenrannan kaupungin myöntämän harrastusavustuksen haku on käynnissä. Lisätietoja antaa seuran toiminnanjohtaja ville.lantta@pesaysit.fi tai puhelimitse numerosta 040 529 3011

Avustusta voidaan myöntää alle 15-vuotiaalle lappeenrantalaiselle lapselle/nuorelle ja vain yhteen harrastukseen. Tuen suuruus on enintään 150 euroa/pelaaja. Tuen määrä riippuu hakijoiden lukumäärästä. Myönnetty tuki ei välttämättä kata koko kausimaksua.

Tuki myönnetään ns. taloudellisin perustein. Tulo- ja varallisuusrajojen arvioinnissa käytetään Lappeenrannan kaupungin www-sivulla olevaa harrastusavustuslaskuria, jonka avulla jokaisen hakijan on ennen hakemuksen täyttämistä arvioitava tulonsa. Linkki alla:

www.lappeenranta.fi/fi/ Palvelut/Paatoksenteko-ja- talous/Talous/ Harrastusavustukset

Mikäli pienituloisuusraja ei täyty, hakijalla on mahdollisuus perustella tuen tarvetta huoltajan työttömyyteen, työkyvyttömyyteen, yksinhuoltajuuteen tai muihin taloudellisiin haasteisiin vedoten.

Hakuaika päättyy 03.04.2022.

Hakemukset toimitetaan sähköpostilla ja mieluiten PDF-muodossa osoitteeseen: ville.lantta@pesaysit.fi

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.

Hakemuksessa tulee ilmetä seuraavat asiat:

– Harrastajan nimi ja syntymävuosi
– Huoltajan yhteystiedot
– Mihin joukkueeseen tai harrasteryhmään kuuluu
– Lyhyt vapaamuotoinen perustelu ym. ehtojen määritelmillä

Lappeenrannassa 22.03.2022

Ville Lantta
Toiminnanjohtaja
Pesä Ysit ry